cz sk pl

Wprowadzenie do techniki światłowodowej

Miejsce: Raycom s.r.o. Vídeňská 104, 252 50 Vestec, CZECHY Celem tego kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat techniki światłowodowej.

Cena:3.150 Kč

Wolne miejsca:8

Więcej informacji

Łączenie światłowodów metodą spawania i złączek mechanicznych

Miasto: Raycom s.r.o. Vídeňská 104, 252 50 Vestec, CZECHY Celem tego kursu jest przekazanie jego uczestnikom praktycznych podstaw dotyczących spawania światłowodów oraz łączenia światłowodów za pomocą złączek mechanicznych, łącznie z układaniem światłowodów w kasetach przełącznic, osłon złączowych i skrzynek abonenckich.

Cena:3.150 Kč

Wolne miejsca:8

Więcej informacji

Światłowodowe przełącznice skrzynkowe, osłony złączowe, gniazda abonenckie – montaż, konserwacja i lokalizacja awarii

Miasto: Raycom s.r.o. Vídeňská 104, 252 50 Vestec, CZECHY Celem tego kursu jest przekazanie jego uczestnikom ogólnej wiedzy i podstaw praktycznych montażu i osadzania abonenckich przełącznic światłowodowych, osłon złączowych i gniazd optycznych, ponadto zakańczanie światłowodów w przełącznicach i ewentualna lokalizacja błędów.

Cena:3.150 Kč

Wolne miejsca:6

Więcej informacji

Przełącznice światłowodowe – montaż i konserwacja

Miasto: Raycom s.r.o. Vídeňská 104, 252 50 Vestec CZECHY Celem tego kursu jest przekazanie jego uczestnikom ogólnej wiedzy o przełącznicach światłowodowych, praktycznych podstaw ich montażu i instalacji, ponadto montażu światłowodów, pasywnych elementów optycznych i zakończeń kabli w przełącznicach.

Cena:3.150 Kč

Wolne miejsca:6

Więcej informacji

Pomiary torów optycznych i ich ocena

Miejsce: Raycom s.r.o., Vídeňská 104, 252 50 Vestec CZECHY Celem tego kursu jest przekazanie jego uczestnikom teorii i umiejętności praktycznych na temat podstaw pomiarów torów optycznych a następnie oceny wyników tych pomiarów.

Cena:3.150 Kč

Wolne miejsca:6

Więcej informacji