cz sk pl
Novinky

U nás je stále něco nového. Podívejte se na přehled našich novinek.

21.4.2020

Dopad epidemie koronaviru na dodací podmínky

Vážení obchodní přátelé,

věnujte prosím pozornost následující informaci o dodávkách produktů, které naše společnost distribuuje!

Jak je všeobecně známo, v souvislosti s nouzovým stavem v ČR a dalšími opatřeními zavedenými kvůli šíření koronavirové infekce po celém světě, je většina výrobců nucena omezit výrobu, případně své výrobní kapacity zcela utlumit.

Tímto si dovolujeme oznámit, že společnost Raycom s.r.o. považuje pandemii koronaviru, a to zejména z pohledu tímto stavem dotčených dodávek, za nepředvídatelnou událost způsobenou vyšší mocí, které nelze v krátké době zabránit, a ani ji nijak kontrolovat.
Abychom zmírnili dopady této nové situace, v posledních týdnech intenzivně komunikujeme s našimi partnery, kteří v reakci na aktuální podmínky intenzivně pracují na překonání vzniklých výrobních a provozních překážek. Naší společnou snahou je obnovení původních dodacích termínů, a to co nejdříve!

Chceme vás ubezpečit, že budeme včas informovat o dalších podrobnostech a změnách ovlivňujících provoz Raycom v souvislosti s touto nečekanou události z vyšší moci, a to zejména o jejích dopadech na dodací lhůty, které jsou nyní v některých případech bohužel až dvojnásobně delší oproti běžném provozu.

Předem děkujeme za pochopení a přejeme vám všem hlavně pevné zdraví!